Skip to main content

Kurban-bajram

Bajram-namaz ćemo klanjati u utorak, 21. avgusta, u 07 sati i 10 minuta, a sabah-namaz, akoBogda, u 5 sati i 50 minuta!

Poštovana braćo i sestre, drage džematlije džemata Keln, pred nama su mubarek dani kurban Bajrama ili hadžilanskog Bajrama.

Bajram-namaz ćemo klanjati u utorak, 21. avgusta, u 07 sati i 10 minuta, a sabah-namaz, akoBogda, u 5 sati i 50 minuta! 

Dok naše hadžije zijarete mubarek mjesta u Mekki i Medini, mi, koji smo u domovima svojim, imamo mogućnost da se Uzvišenom Gospodaru približimo na više načina. 

Poslanik () nas uči i govori nam da su prvih deset dana mjeseca zul-hidždžeta najvrijedniji dani u godini, a najvrijednije noći, zadnjih deset noći u mjesecu Ramazanu. 

U toku je prvih deset dana mjeseca zul hidždže, koje je Allah () izdvojio i uzvisio nad ostalim vremenima. Prenosi se od Ibn ‘Abbaasa ( ) da je Poslanik () rekao: „Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu () kao što su ovi dani” (misleći na prvih deset dana zul hidždžeta). 

“Allahov Poslaniče, ni džihad na Allahovu () putu?” – upitaše ashabi. “Ni džihad na Allahovu () putu, osim čovjeka koji je u borbi založio svoj život i svoj imetak i ništa od toga nije vratio”, odgovorio je Poslanik (). 

Na nama je kako ćemo iskoristiti ove vrijedne dane, da li u učenju Kur´ana, upućivanjem dova svome Stvoritelju, noćnim namazom, pojačanim dijeljenjem sadake, postom, činjenjem dobra drugim ljudima ili na neki drugi način. 

Sunnet je izgovarati tekbir (govoriti Allahu ekber (Allah je najveći), tahmid (govoriti Elhamdulillah (hvala Allahu) , tehlil (govoriti La ilahe illAllah (nema boga osim Allaha) i tesbiha (govoriti SubhanAllaha (Allah je čist od svakog nedostatka)), tokom prvih deset dana zul hidždžeta govoreći ove riječi u džamijama, svojim domovima, na ulicama i svakom mjestu na kojem je dozvoljeno sjećati se Allaha (). 

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera () da je Poslanik () rekao: “Nema vrijednijih dana 

kod Allah (), niti dražih Njemu, od ovih deset dana, pa pojačajte u njima tehlil, tekbir i tahmid. ” 

 

Učitelj islama, naš Poslanik () nas savjetuje: ”Ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će njegovo lice udaljiti od Vatre sedamdeset godina.” (Buharija i Muslim od Ebu Seida el-Hudrija, r.a.) 

I ovaj hadis nas upučuje da postimo u ovim danima, a ukoliko nismo u mogućnosti postiti sve ove dane, onda se možemo potruditi da makar postimo 9. dan zul-hidždžeta, tj. ponedeljak, 20.08., dan stajanja naših hadžija na Arefatu ove godine. Kazao je Allahov Poslanik (), kada je upitan o postu na dan Arefata (devetom danu zul-hidždžeta): ”Iskupljuje od grijeha prošlu i narednu godinu.” (Muslim i dr.). Treba naglasiti da deseti dan zul-hidždžeta nije dozvoljeno postiti jer je to dan Bajrama. Allahov Poslanik je u vjerodostojnim hadisima zabranio post dana Bajrama, što svakako nije razlog da čovjek ostavi činjenje drugih dobrih djela u tom danu. 

 

Allah () kaže: „Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji.” 

Klanje kurbana je sunnet za svakog imućnog muslimana. Poslanik () je rekao: “Nema Allahu dražeg djela kojeg čovjek može učiniti na dan Bajrama od puštanja krvi kurbana. Zaklana životinja će na Sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom (dlakom). Kurbanska krv stigne do Allaha (bude primljena kod Allaha) prije nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu.” (Ibnu Madže i Tirmizi) 

Kurbane je najbolje zaklati svojom rukom, a ukoliko to nije moguće, i ove godine naš džemat prima uplate (180 € po kurbanu) a preko Mešihata i Rijaseta IZ-e u BiH se organizuje kupovina i klanje kurbana kod naših povratnika u manjem BH entitetu. 

 

Naravno, na sami Dan Bajrama, klanjati bajram-namaz je vadžib (sunnet) svim odraslim, zdravim i punoljetnim muškarcima. Kada se ode na bajram-namaz, ne treba klanjati nikakav dobrovoljni namaz ni prije, a ni poslije bajram-namaza, zato što bi “Allahov Poslanik (), na dan Bajrama klanjao dva rekata i nije klanjao ništa ni prije njih, a ni poslije njih”. (Buhari) 

Pohvalno i hvale vrijedno djelo je doći na sabah-namaz u džamiju jer je nagrada za 

klanjanje u džematu, prema riječima Poslanika () od dvadeset sedam do sedam stotina puta. 

 

Draga braćo i sestre, mi sami biramo svoj put, a Allah () će nas nagraditi za naš IMAN (naše vjerovanje) i naš AMEL (riječi i djela – tj. naše djelovanje). Potrudimo se da na tasu vage naših dobrih djela bude što više i molimo se Uzvišenom Gospodaru, Allahu () da nam se smiluje i uvede nas u Džennet! 

 

AMIN! 

 

Keln, 14.08.2018 Nedžad ef. Osmić

Back