Skip to main content

26.05.2018 je održan tradicionalni omladinski iftar

u našem džematu i slast iftara sinoć je posjetilo oko

400 omladinaca.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.


Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: „Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom
susreta sa svojim Gospodarom!“


26.05.2018 je održan tradicionalni omladinski iftar u našem džematu i slast iftara sinoć je osjetilo oko
400 omladinaca. Osim omladine iz Kelna, posjetio nas je veliki broj naših prijatelja iz okolnih džemata,
kao i jedan broj izbjeglica koje smo pozvali da se barem na trenutak osjećaju kao da su u svojoj
domovini.


Imali smo čast da nam urednik islamskih novina u Njemačkoj Tarek Baé održi jedno poučno
predavanje na temu „Dijeliti zajednicu“. Njegove riječi i pouke kao, na primjer, da jedino sloga,
zajednički rad i dijeljenje mogu održati jednu zajednicu, su nas ostavile na razmišljanje. Pored
predavanja na njemačkom jeziku, Emir Imamović nam je održao predavanje na temu „Prijateljstvo u
Islamu“ na bosanski jezik uzimajući primjere iz života nam dragog Poslanika i njegovih ashaba.
Mustafa Khamees nas je svojim glasom i učenjem Kur’ana i ilahija zadivio i ostavio veoma jak dojam
na naše goste. Naravno nismo mogli da izostavimo učenje ilahija i kasida koje su nam proučili naše
dugogodišnje džematlije i gosti iz okolnih džemata.
Pored bogatog programa, tradicionalno bosansko jelo koje smo servirali za iftar nas je još dodatno
posjetilo na naše korjene, našu Bosnu.
Nadamo se da ćemo doživjeti radost kada se budemo susreli sa našim Gospodarom i da nam Allah
ukabuli naš trud za ovaj naš iftar.
Selam alejkum i do sljedećeg Ramazana!